ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NELERİ KAPSIYOR

· Deprem

· Deprem sonucu oluşan yangın zararları

· Deprem sonucu ortaya çıkan infilak zararları

· Deprem sonucu oluşan yer kayması zararları

· Deprem sonucu oluşan Tsunami zararları

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. Azami Teminat Limiti Nedir? DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami teminat limiti belirlemektedir. 8 Şubat 2006 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 120 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır.

Primleri Nasıl Hesaplarız? Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir: Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, Binanın yapı tarzı, Meskenin brüt yüzölçümü. Daha Detaylı Bilgi almak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu sayfasını “www.dask.gov.tr" adresinden inceleyebilirsiniz.