İŞ YERİ SİGORTASI NELERİ KAPSIYOR

· Yangın

· Sel, su baskını, fırtına

· Kara taşıtları çarpması

· Hava taşıtları çarpması

· Deniz taşıtları çarpması

· Dumanın vereceği zararlar

· Yer kayması

· Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler

· Terör

· Kar ağırlığı

· Cam kırılması

· Enkaz kaldırma giderleri

· Hırsızlık

· Hasar nedeniyle yapılacak ikametgâh değişikliği masrafları

· Ferdi kaza

· Görsel ve işitsel cihazlarda kaza sonucu oluşan zararlar

· Kişisel üçüncü şahıs mali sorumluluk

· Yangın, infilak mali sorumluluk

· Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti

· Elektrik hasarları

TEKLİF AL